Bạn bảo dẫn đi ăn #xôichiên thì ra là dẫn đến đây , ăn ở đây từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn món khác ngoài #xôigà 😂😂😂 (at Xôi Gà Number One)

Bạn bảo dẫn đi ăn #xôichiên thì ra là dẫn đến đây , ăn ở đây từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn món khác ngoài #xôigà 😂😂😂 (at Xôi Gà Number One)

Last night , I dreamt of my #summer paradise but sadly I couldn’t catch it even in my dream .

Last night , I dreamt of my #summer paradise but sadly I couldn’t catch it even in my dream .

Nhiều khi muốn ụp mặt vào gì đó ví dụ như cái tô đầy #chocolate này 😂😂😂 
Concept @locloki  (at Caffe Bene Vietnam)

Nhiều khi muốn ụp mặt vào gì đó ví dụ như cái tô đầy #chocolate này 😂😂😂
Concept @locloki (at Caffe Bene Vietnam)

Sau 1 mùa hè bận rộn nay em đã được dẫn đi ☺️☺️☺️ (at Caffe Bene)

Sau 1 mùa hè bận rộn nay em đã được dẫn đi ☺️☺️☺️ (at Caffe Bene)