Cám ơn bạn trai đã tài trợ cho nhiều nụ cười của em 😁😁😁
It’s great when you put a #smile on my face 
#mythirdteen

Cám ơn bạn trai đã tài trợ cho nhiều nụ cười của em 😁😁😁
It’s great when you put a #smile on my face
#mythirdteen

Thật ra #trời không #đen tới như vậy đâu nhưng mình thích nó đen thùi lùi vậy để nhấn mạnh độ bão bùng của thời tiết .

Thật ra #trời không #đen tới như vậy đâu nhưng mình thích nó đen thùi lùi vậy để nhấn mạnh độ bão bùng của thời tiết .