Cô bé mang glitter #Vans đi khắp nơi không ngại đường xa làm rớt kim tuyến hihi 😂😂😂
#ootd

Cô bé mang glitter #Vans đi khắp nơi không ngại đường xa làm rớt kim tuyến hihi 😂😂😂
#ootd